پلن پایه

29 تومان / ماهیانه

برای مبتدی ها

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 30 روزه رایگان
 • توسعه برنامه
 • توسعه نرم افزار
پلن استاندارد

39 تومان / ماهیانه

برای وب سایت بزرگ

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی رایگان دریافت کنید
 • توسعه برنامه
 • پشتیبانی 24 ساعت
پلن پرمیوم

59 تومان / ماهیانه

برای تیم های کوچک

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 60 روزه رایگان
 • توسعه برنامه
 • توسعه نرم افزا
پلن طلایی

99 تومان / ماهیانه

نتایج ترجمه برای حرفه ای ها

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 90 روزه رایگان
 • توسعه برنامه
 • پشتیبانی درتمام هفته