پلن پایه

290 تومان /هرسال

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 30 روزه رایگان
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن استاندارد

390 تومان /هر سال

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی رایگان دریافت کنید
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • پشتبانی در تمام هفته
پلن پرمیوم

590 تومان /هر سال

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 60 روزه رایگان
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن طلایی

990 تومان / هرساله

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 90 روزه رایگان
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • پشتیبانی در تمامی روز های هفته