پلن استاندارد

39 تومان / ماهانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی و به روز رسانی رایگان 30 روزه
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن پرمیوم

59 تومان / ماهیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی و به روز رسانی رایگان 30 روزه
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن طلایی

99 تومان / ماهیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی و به روز رسانی رایگان 30 روزه
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار